Bolgár nyelv

A bolgár nyelv az indoeurópai nyelvek közé tartozik, ezen belül a szláv nyelvek déli csoportjába. Bolgárul kb. 10 millióan beszélnek a világon, Bulgárián kívül a környező országokban: Görögországban, Romániában, Szerbiában, Törökországban, de élnek bolgárok Moldáviában, Ukrajnában, Magyarországon, valamint ezt a nyelvet beszélik a bolgár emigránsok szerte a világban: az USA-ban, Kanadában, Oroszországban, Izraelben.
A bolgár nyelv a cirill írást használja.

A többi szláv nyelvvel összehasonlítva a bolgárban egyszerűbb a névszók rendszerezése - nincsenek esetek, azonban megkülönbözteti a határozottság nyelvtani kategóriáját, azaz a bolgárban a névelő a szó részét képezi és annak végén áll. Amennyivel egyszerűbb a névszók rendszere, annyival bonyolultabbak az igéké. A bolgár nyelvnek kilenc igeideje van, mindegyiknek van továbbá ún. közvetítő módja. Ezzel hangsúlyozzuk, hogy valamiről csak hallottunk, de nem voltunk szemtanúi. A bolgár nyelvben nincs főnévi igenév, ezért a szótárban az igéket jelen idő, egyes szám 1. személyben tüntetik fel.

A bolgár nyelv a déli szláv nyelvek közé tartozik a szerb, horvát, szlovén és macedón nyelvekkel együtt. A bolgár nyelv a balkáni nyelvszövetség része. A macedón, román, albán és görög nyelvvel több nyelvtani és szókincsbeli jelenség is összeköti. Azok a nyelvtani jelentések, melyekkel a bolgár nyelv eltér a többi szláv nyelvtől, többnyire pont a fent említett nyelvekkel kötik össze. Így a bolgár nyelv néhány dologban jobban hasonlít a görög vagy albán nyelvekhez, mint a szomszédos szerbhez.

Minden szláv nyelv közül írott nyelvként a bolgárnak van a legrégebbi hagyománya. Az óbolgár nyelvet írott formában már a IX századtól ismerik. A modern bolgár nyelv helyesírása a XIX. század felében állandósult, cirill betűs.

A szókincs többsége szláv eredetű. A közel 500 évig tartó oszmán-török fennhatósága alatt nagy mennyiségű török eredetű szó került a bolgár nyelvbe. A török eredetű szavakon kívül a bolgár nyelvben találunk orosz, görög, francia, német és az utóbbi időben angol eredetű szavakat is. Ezeket a szavakat az eredeti kiejtésük szerint írták át cirill betűkkel és a szó végződése szerint sorolták be őket a nyelvtani nemekhez.

Bolgár nyelv oktatása Magyarországon:

A felsőoktatásban Magyarországon két egyetemen van lehetőség bolgár nyelvet tanulni: Budapesten az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetében, illetve Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékén.

A budapesti Hriszto Botev Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnázium volt az egyetlen bolgár tannyelvű általános és középiskola Magyarországon. Az iskolát 1918. február 25-én alapították, és 2011-ben, 93 évi működés után bezárt.
A 2004-2005-ös tanév elején a Bolgár Országos Önkormányzat megalapította a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát. Az iskola az ún. szombati iskola folytatása, amely több mint 10 éve létezett és a Bolgár Országos Önkormányzat finanszírozta nagyrészt pályázati pénzekből. Az iskola a Bolgár Országos Önkormányzat épületében kialakított osztályteremben tartja foglalkozásait. A diákok kor és bolgár nyelvismeret szerint beosztott csoportokban tanulják a bolgár nyelvet és a népismeretet. Az iskolát olyan iskoláskorú diákok látogatják, akik magyar oktatási intézményekben tanulnak. A nyelvoktató kisebbségi iskolában szerzett év végi érdemjegy a diák kérésére bekerül a magyar iskola által kiadott bizonyítványába. A középiskolás tanulók érettségi vizsgát tehetnek bolgár nyelvből, amelynek az érdemjegye szintén bekerül az érettségi bizonyítványukba. A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola igyekszik kiterjeszteni a tevékenységét a közösség többi generációjára is, bolgár nyelvtanfolyamot szervez felnőttek részére.

Szegeden a Nemzetiségek Házában van lehetőség bolgár nyelvet tanulni. A Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat minden év tavaszán ingyenes bolgár nyelvtanfolyamot hirdet, mely azonban csak bizonyos minimális létszám (5 fő) esetén indul.